ศาสนาจะสอนให้เราเป็นคนที่ละจากสิ่งไม่ดี

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของศาสนานั้นเป็นเรื่องที่ดีที่เราเองก็ควรที่จะต้องมองให้เห็นถึงความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากว่าศาสนานั้นจะสอนให้เราเป็นคนที่มีความสุขและละจากสิ่งที่ไม่ดี ทุกศาสนาเชื่อว่าจะสอนให้เรานั้นเป็นคนที่ดียิ่งขึ้น เราเองจึงควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจให้มากที่สุดเพื่อตัวเราเองด้วย

                เรื่องของศาสนานั้นจะสอนให้เราเองเป็นคนที่มีสติและมีสมาธิมากยิ่งขึ้น เราเองจึงควรที่จะต้องใส่ใจและให้ความสนใจกับเรื่องของศาสนาให้มากๆเพราะศาสนาทุกศาสนานั้นจะช่วยให้เราเป็นคนที่ดียิ่งขึ้น เราเองจึงควรที่จะต้องใส่ใจให้มากที่สุดกับเรื่องของศาสนา

                ศาสนาทุกศาสนานั้นจะสอนให้เราเองเป็นคนที่มีความสุขในทุกๆวัน ไม่ว่าเราจะทำอะไรการนั่งสมาธิก็เป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากที่สุดที่เราเองควรที่จะได้รับ ไม่มีศาสนาไหนที่จะสอนให้เราเจอแต่เรื่องที่ไม่ดีทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับที่ตัวเราจะเลือกทำเองทั้งนั้นด้วย

                อย่างในตอนนี้ศาสนานั้นเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยให้เราเป็นคนที่รู้จักที่จะใส่ใจและให้การเรียนรู้ให้มากๆโดยการเอาธรรมมะเข้ามามีส่วนร่วมที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้มีสมาธิที่ดีและมีสมาธิที่เก่งมากยิ่งขึ้น เราเองจึงควรที่จะต้องใส่ใจให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้นำธรรมะเข้ามามีส่วนให้เรานั้นได้มีความคิดที่ดียิ่งขึ้นไปได้อีกด้วย

                ทุกๆอย่างในตอนนี้นั้นจะต้องมีการนั่งสมาธิเข้ามาเป็นส่วนประกอบ ถ้าหากใครได้ปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิแล้วนั้นก็จะทำให้เราเองนั้นมีความสุขในทุกๆวัน เราเองจะต้องเป็นคนที่ฝึกฝนตนเองในการนั่งสมาธิเราเองควรที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของการนั่งสมาธิด้วย

                เนื่องจากว่าการนั่งสมาธิจะช่วยทำให้เราเองนั้นมีความสุขเป็นคนที่ดีขึ้นและก็สามารถที่จะนำเอาความรู้ที่มีนั้นมาใช้สติเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุด ในตอนนี้ทุกๆอย่างคือเรื่องที่สำคัญที่เราเองไม่ควรที่จะมองข้ามอย่างมากเลย ถ้าหากเราใช้ศาสนามามีส่วนช่วยให้เราตัดสินใจนั้นรับรองว่าเราเองก็จะเป็นคนที่มีสมาธิและมีปัญญาที่มากยิ่งขึ้นด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นหัวใจหลักที่สำคัญที่เราเองจะมองข้ามไปได้อีกด้วย หากเราอยากเป็นคนที่เก่งขึ้นก็จะต้องเป็นคนที่รู้จักที่จะใส่ใจและให้ความสนใจกับตัวเราเองอย่างที่สุดเพื่ออนาคตที่ดีของเราเองด้วย