ศาสนาจะช่วยทำให้จิตใจสงบมากยิ่งขึ้น

                ในปัจจุบันนี้นั้นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดที่เราเองก็ควรที่จะให้ความสนใจ เนื่องจากว่าศาสนาแต่ละศาสนานั้นจะมีคำสอนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วด้วย ทุกๆอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่ถ้าหากเราเคารพในศาสนาก็จะช่วยทำให้เรานั้นได้รับสิ่งที่ดีอย่างที่สุดด้วย

                เรื่องของศาสนานั้นจะช่วยทำให้เราเองมีจิตใจที่สงบมากยิ่งขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรเรื่องของศาสนานั้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขในชีวิตด้วย ความสงบจะมีอยู่มากมายขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกสงบแบบไหน คนเราก็มีหลักการที่แตกต่างกันเพราะแต่ละศาสนานั้นจะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันอย่างมากอีกด้วย

                ศาสนาในตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยให้เราได้เป็นคนที่มีความคิดมีความสามารถที่มากยิ่งขึ้น เราเองควรที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของการนั่งสมาธิ การสวดมนตร์ดูบ้างเพื่อที่จะช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วย

                คนเรานั้นก็ต้องพึ่งศาสนาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจด้วย เราเองจะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างที่สุด ในตอนนี้ศาสนาจะสอนให้เราทำความดีละเว้นจากความชั่ว จะสอนให้เราหัดสร้างบุญกุศลเพื่อนำพาให้เรามีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องใส่ใจเพื่อให้เราเกิดเรื่องต่างๆที่ดียิ่งๆขึ้นด้วย

                และในตอนนี้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างก็คือหัวใจหลักที่สำคัญที่เราเองก็จะมองข้ามไปไม่ได้ หากเราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นก็ลองนั่งสมาธิ สวดมนตร์ควบคู่ไปกับการนับถือในศาสนาของเราเอง เพราะเชื่อว่าการทำแบบนี้ไม่ได้ทำให้เราแย่ลงในทางกลับกันจะช่วยทำให้เราเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นไปได้อีกด้วย

                ทุกๆอย่างเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่เราเองก็ควรที่จะอย่ามองข้าม อะไรที่จะช่วยให้เราเป็นคนที่มีความสุขและเป็นคนที่ดีขึ้นก็ควรที่จะทำเพราะว่าสิ่งที่ดีๆนั้นจะเกิดขึ้นกับเราได้ ถ้าหากเราตั้งใจที่มากพอ ทุกอย่างถ้าเราเป็นคนที่อารมณ์ร้อนไม่มีสติ ก็ลองนั่งสมาธิดูเพื่อสิ่งเหล่านี้จะช่วยดับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้เป็นอย่างดีด้วย ทุกๆอย่างในเรื่องของศาสนาเราก็ควรเชื่อไว้บ้างเพราะอาจจะเป็นอีกที่พึ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราเองก็มีความสุขในชีวิตที่มากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้เช่นกัน